{"ITEM":{"ID":"59405","NAME":"\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f","PREVIEW_PICTURE":"262431","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"16577","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"59405:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["262432","262433","262434","262435","262436"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"5500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"59405:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"59405:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"55% \u043b\u0435\u043d 45% \u0445\u043b\u043e\u043f\u043e\u043a","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"59405:39","XML_ID":"16577-7766","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"59405:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"59405:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"59405:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"59405:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["238193","238194","238195","238196","238197"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka-aglaya-polulen-16577-7766\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka-aglaya-polulen-16577-7766\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"59405","~ID":"59405","CODE":"yubka-aglaya-polulen-16577-7766","~CODE":"yubka-aglaya-polulen-16577-7766","EXTERNAL_ID":"16577-7766","~EXTERNAL_ID":"16577-7766","IBLOCK_SECTION_ID":"57","~IBLOCK_SECTION_ID":"57","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5f5\/387_580_2\/5f57c6b741f0f428cacf376447a415bd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e34\/387_580_2\/e3498cfd1a68ff7192e424876c61b7fe.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a0d\/387_580_2\/a0d733e9520eb7b43d401853934ec89d.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/940\/387_580_2\/940d041820ea7769e1b3528ab3ceb5e8.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f55\/387_580_2\/f55a8e021d9e4cc36c5e2878d713368e.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1a9\/387_580_2\/1a9a1a38e11c5c8a3415b71b0a8e35e8.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/5f5\/5f57c6b741f0f428cacf376447a415bd.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/e34\/e3498cfd1a68ff7192e424876c61b7fe.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/a0d\/a0d733e9520eb7b43d401853934ec89d.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/940\/940d041820ea7769e1b3528ab3ceb5e8.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/f55\/f55a8e021d9e4cc36c5e2878d713368e.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/1a9\/1a9a1a38e11c5c8a3415b71b0a8e35e8.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5f5\/80_115_2\/5f57c6b741f0f428cacf376447a415bd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e34\/80_115_2\/e3498cfd1a68ff7192e424876c61b7fe.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a0d\/80_115_2\/a0d733e9520eb7b43d401853934ec89d.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/940\/80_115_2\/940d041820ea7769e1b3528ab3ceb5e8.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f55\/80_115_2\/f55a8e021d9e4cc36c5e2878d713368e.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1a9\/80_115_2\/1a9a1a38e11c5c8a3415b71b0a8e35e8.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 55% \u043b\u0435\u043d 45% \u0445\u043b\u043e\u043f\u043e\u043a","title":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u0410\u0433\u043b\u0430\u044f"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"88849","~ID":"88849","XML_ID":"16577","~XML_ID":"16577","PROPERTY_RATING_VALUE":"4.1","~PROPERTY_RATING_VALUE":"4.1","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"88849:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"88849:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","212","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","212","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["54387","54388","54389","54390","54391"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["54387","54388","54389","54390","54391"]}}