{"FLAG_PROPS":{"Italy":{"ID":"159297","CODE":"odezhdaizitalii","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"Italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"159297:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"made-italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"672","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"159297:76","SORT":"500"}},"ITEM":{"ID":"56764","NAME":"\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440","PREVIEW_PICTURE":"265300","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"16927","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"56764:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["265301","265302","265303","265304","265305"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"7900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"56764:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"56764:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"40% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 25% \u043f\/\u0430 25% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 10% \u043a\u0430\u0448\u0435\u043c\u0438\u0440","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"56764:39","XML_ID":"16927-9839\/11130","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"56764:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"20260","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"56764:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"56764:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"56764:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["240529","240530","240531","240532","240533"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_svitera\/komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0014-tsveta-v-assortimente-16927-983911130\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_svitera\/komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0014-tsveta-v-assortimente-16927-983911130\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"56764","~ID":"56764","CODE":"komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0014-tsveta-v-assortimente-16927-983911130","~CODE":"komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0014-tsveta-v-assortimente-16927-983911130","EXTERNAL_ID":"16927-9839\/11130","~EXTERNAL_ID":"16927-9839\/11130","IBLOCK_SECTION_ID":"53","~IBLOCK_SECTION_ID":"53","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/957\/387_580_2\/9575807acf6172445f6cf8a054a63b7f.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7d8\/387_580_2\/7d8cf3da53bda6614ffb48df1e337cd9.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/bdd\/387_580_2\/bddce6e000524365d983b871984aa54a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e3a\/387_580_2\/e3af09d3d818440b1e0dd1611a1fb6cb.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/48c\/387_580_2\/48c0a7eddf726ec2dc18077c89d1533b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1a6\/387_580_2\/1a67fab65e844bf69a9d16f731a6e483.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/957\/9575807acf6172445f6cf8a054a63b7f.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/7d8\/7d8cf3da53bda6614ffb48df1e337cd9.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/bdd\/bddce6e000524365d983b871984aa54a.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/e3a\/e3af09d3d818440b1e0dd1611a1fb6cb.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/48c\/48c0a7eddf726ec2dc18077c89d1533b.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/1a6\/1a67fab65e844bf69a9d16f731a6e483.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/957\/80_115_2\/9575807acf6172445f6cf8a054a63b7f.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7d8\/80_115_2\/7d8cf3da53bda6614ffb48df1e337cd9.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/bdd\/80_115_2\/bddce6e000524365d983b871984aa54a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e3a\/80_115_2\/e3af09d3d818440b1e0dd1611a1fb6cb.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/48c\/80_115_2\/48c0a7eddf726ec2dc18077c89d1533b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1a6\/80_115_2\/1a67fab65e844bf69a9d16f731a6e483.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/024\/024381b107dde564532eac709286d9e4.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/957\/80_115_2\/9575807acf6172445f6cf8a054a63b7f.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"207":{"ID":"63055","XML_ID":"159931"},"209":{"ID":"63056","XML_ID":"159929"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0421\u0432\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430: \u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 40% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 25% \u043f\/\u0430 25% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 10% \u043a\u0430\u0448\u0435\u043c\u0438\u0440","title":"\u0421\u0432\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430: \u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0014 L \u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440\u0430\/\u0431\u0435\u043b \u043f\u043e\u043b\u043e\u0441\u043a-\u0440\u043e\u0437.\u043f\u0443\u0434\u0440"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"86608","~ID":"86608","XML_ID":"16927","~XML_ID":"16927","PROPERTY_RATING_VALUE":"4.6","~PROPERTY_RATING_VALUE":"4.6","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86608:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86608:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["207","209","212","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["207","209","212","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["48861","48862","48863","48864"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["48861","48862","48863","48864"]},"BASKET_COUNT":0}