{"FLAG_PROPS":{"Italy":{"ID":"159297","CODE":"odezhdaizitalii","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"Italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"159297:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"made-italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"672","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"159297:76","SORT":"500"}},"ITEM":{"ID":"56758","NAME":"\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439","PREVIEW_PICTURE":"265506","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"16926","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"56758:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["265507","265508","265509","265510","265511","265512"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"7900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"56758:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"56758:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"40% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 25% \u043f\/\u0430 25% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 10% \u043a\u0430\u0448\u0435\u043c\u0438\u0440","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"56758:39","XML_ID":"16926-7589","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"56758:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"20295","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"56758:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"56758:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"56758:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["240699","240700","240701","240702","240703","240704"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_svitera\/komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-7589\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_svitera\/komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-7589\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"56758","~ID":"56758","CODE":"komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-7589","~CODE":"komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-7589","EXTERNAL_ID":"16926-7589","~EXTERNAL_ID":"16926-7589","IBLOCK_SECTION_ID":"53","~IBLOCK_SECTION_ID":"53","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/cd1\/387_580_2\/cd1e33b1dd23bb615e4269335defc069.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/982\/387_580_2\/9823cb171aa604567c54e3a008599dd7.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/bc2\/387_580_2\/bc2431971ded5df8a7cbcbced3e3b899.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/323\/387_580_2\/323a780e20aabb4b74bf2e838004e9be.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/11d\/387_580_2\/11dcb860b66cdf8668dc0a731ce34081.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/54b\/387_580_2\/54b6b316550c8ffa7ba01412c53ba28a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fbc\/387_580_2\/fbc5cdbced4701af7bfc8d08080fe32e.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/cd1\/cd1e33b1dd23bb615e4269335defc069.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/982\/9823cb171aa604567c54e3a008599dd7.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/bc2\/bc2431971ded5df8a7cbcbced3e3b899.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/323\/323a780e20aabb4b74bf2e838004e9be.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/11d\/11dcb860b66cdf8668dc0a731ce34081.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/54b\/54b6b316550c8ffa7ba01412c53ba28a.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/fbc\/fbc5cdbced4701af7bfc8d08080fe32e.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/cd1\/80_115_2\/cd1e33b1dd23bb615e4269335defc069.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/982\/80_115_2\/9823cb171aa604567c54e3a008599dd7.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/bc2\/80_115_2\/bc2431971ded5df8a7cbcbced3e3b899.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/323\/80_115_2\/323a780e20aabb4b74bf2e838004e9be.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/11d\/80_115_2\/11dcb860b66cdf8668dc0a731ce34081.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/54b\/80_115_2\/54b6b316550c8ffa7ba01412c53ba28a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fbc\/80_115_2\/fbc5cdbced4701af7bfc8d08080fe32e.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/4dd\/4dde9a60eb729dd0376ec5e8300136da.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/cd1\/80_115_2\/cd1e33b1dd23bb615e4269335defc069.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"209":{"ID":"63034","XML_ID":"160124"},"212":{"ID":"63035","XML_ID":"160123"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0421\u0432\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430: \u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 40% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 25% \u043f\/\u0430 25% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 10% \u043a\u0430\u0448\u0435\u043c\u0438\u0440","title":"\u0421\u0432\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430: \u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"86606","~ID":"86606","XML_ID":"16926","~XML_ID":"16926","PROPERTY_RATING_VALUE":"4.5","~PROPERTY_RATING_VALUE":"4.5","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86606:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86606:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["207","209","212"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["207","209","212"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["48854","48855","48856"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["48854","48855","48856"]},"BASKET_COUNT":3}