{"FLAG_PROPS":{"Italy":{"ID":"159297","CODE":"odezhdaizitalii","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"Italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"159297:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"made-italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"672","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"159297:76","SORT":"500"}},"ITEM":{"ID":"56757","NAME":"\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439","PREVIEW_PICTURE":"265513","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"16926","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"56757:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["265514","265515","265516","265517","265518"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439","\u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"7900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"56757:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"56757:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"40% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 25% \u043f\/\u0430 25% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 10% \u043a\u0430\u0448\u0435\u043c\u0438\u0440","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"56757:39","XML_ID":"16926-11136","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"56757:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"20296","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"56757:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"56757:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"56757:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["240705","240706","240707","240708","240709"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_svitera\/komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-11136\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_svitera\/komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-11136\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"56757","~ID":"56757","CODE":"komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-11136","~CODE":"komplekt-dvoyka-zhenskiy-df0005-tsveta-v-assortimente-16926-11136","EXTERNAL_ID":"16926-11136","~EXTERNAL_ID":"16926-11136","IBLOCK_SECTION_ID":"53","~IBLOCK_SECTION_ID":"53","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/090\/387_580_2\/090a1be75714fcf8729f9a0b512f099c.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ec7\/387_580_2\/ec75555434c0a810397fa2a9bc6fc5f2.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5f8\/387_580_2\/5f8ae1aaa0cf4bc654c45e37e5502d5e.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/12c\/387_580_2\/12c7847330183f4cf74d5f658620ff31.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/79c\/387_580_2\/79cabb8bbd1ebd536ff7fecc19ba356a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/165\/387_580_2\/165d3a42f0dbaa48bbe6f21a9b1b04f1.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/090\/090a1be75714fcf8729f9a0b512f099c.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/ec7\/ec75555434c0a810397fa2a9bc6fc5f2.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/5f8\/5f8ae1aaa0cf4bc654c45e37e5502d5e.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/12c\/12c7847330183f4cf74d5f658620ff31.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/79c\/79cabb8bbd1ebd536ff7fecc19ba356a.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/165\/165d3a42f0dbaa48bbe6f21a9b1b04f1.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/090\/80_115_2\/090a1be75714fcf8729f9a0b512f099c.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ec7\/80_115_2\/ec75555434c0a810397fa2a9bc6fc5f2.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5f8\/80_115_2\/5f8ae1aaa0cf4bc654c45e37e5502d5e.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/12c\/80_115_2\/12c7847330183f4cf74d5f658620ff31.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/79c\/80_115_2\/79cabb8bbd1ebd536ff7fecc19ba356a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/165\/80_115_2\/165d3a42f0dbaa48bbe6f21a9b1b04f1.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/c80\/c80d59455f52b1bed41a4500c355c15a.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/090\/80_115_2\/090a1be75714fcf8729f9a0b512f099c.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"207":{"ID":"63030","XML_ID":"160128"},"209":{"ID":"63031","XML_ID":"160127"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0421\u0432\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430: \u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 40% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 25% \u043f\/\u0430 25% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 10% \u043a\u0430\u0448\u0435\u043c\u0438\u0440","title":"\u0421\u0432\u0438\u0442\u0435\u0440\u0430: \u041a\u0430\u0440\u0434\u0438\u0433\u0430\u043d+\u0434\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u0436\u0435\u043d DF0005 L \u043b\u0438\u043c\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"86606","~ID":"86606","XML_ID":"16926","~XML_ID":"16926","PROPERTY_RATING_VALUE":"4.5","~PROPERTY_RATING_VALUE":"4.5","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86606:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86606:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["207","209","212"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["207","209","212"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["48854","48855","48856"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["48854","48855","48856"]},"BASKET_COUNT":3}