{"FLAG_PROPS":{"Italy":{"ID":"159297","CODE":"odezhdaizitalii","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"Italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"159297:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"made-italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"672","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"159297:76","SORT":"500"}},"ITEM":{"ID":"56418","NAME":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0448\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u044b\u0439 M \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","PREVIEW_PICTURE":"265019","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"16898","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"56418:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["265020","265021","265022","265023"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0448\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u044b\u0439 M \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0448\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u044b\u0439 M \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0448\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u044b\u0439 M \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0448\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u044b\u0439 M \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"4500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"56418:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"56418:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u0430\u043c\u0438\u0434","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"56418:39","XML_ID":"16898-11091","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"56418:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"20230","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"56418:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"56418:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"56418:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["240313","240314","240315","240316"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/muzhskaya_odezhda\/muzhskie_dzhempery\/dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-11091\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/muzhskaya_odezhda\/muzhskie_dzhempery\/dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-11091\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"56418","~ID":"56418","CODE":"dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-11091","~CODE":"dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-11091","EXTERNAL_ID":"16898-11091","~EXTERNAL_ID":"16898-11091","IBLOCK_SECTION_ID":"62","~IBLOCK_SECTION_ID":"62","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/277\/387_580_2\/27734338522748df9deffb020cf635e9.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/6b6\/387_580_2\/6b6aac1c2282869a12c6642aac1a3335.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7d4\/387_580_2\/7d4df24d12d0b96d777f4e96d570c7ce.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/652\/387_580_2\/65234148743fe1eddec9a0ea73bf8b79.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/590\/387_580_2\/590a20b85361ca00cc9845be016c0f82.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/277\/27734338522748df9deffb020cf635e9.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/6b6\/6b6aac1c2282869a12c6642aac1a3335.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/7d4\/7d4df24d12d0b96d777f4e96d570c7ce.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/652\/65234148743fe1eddec9a0ea73bf8b79.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/590\/590a20b85361ca00cc9845be016c0f82.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/277\/80_115_2\/27734338522748df9deffb020cf635e9.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/6b6\/80_115_2\/6b6aac1c2282869a12c6642aac1a3335.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7d4\/80_115_2\/7d4df24d12d0b96d777f4e96d570c7ce.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/652\/80_115_2\/65234148743fe1eddec9a0ea73bf8b79.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/590\/80_115_2\/590a20b85361ca00cc9845be016c0f82.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/fde\/fde1df7a00f3262d8fc9c876dc778711.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/277\/80_115_2\/27734338522748df9deffb020cf635e9.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"209":{"ID":"62066","XML_ID":"159729"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u044b: \u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0448\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u044b\u0439 M \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u0430\u043c\u0438\u0434","title":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u044b: \u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0448\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u043d\u044b\u0439 M \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"86311","~ID":"86311","XML_ID":"16898","~XML_ID":"16898","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86311:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86311:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["47997","47998","47999","48000"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["47997","47998","47999","48000"]},"BASKET_COUNT":1}