{"FLAG_PROPS":{"Italy":{"ID":"159297","CODE":"odezhdaizitalii","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"Italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"159297:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"made-italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"672","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"159297:76","SORT":"500"}},"ITEM":{"ID":"56417","NAME":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 L \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","PREVIEW_PICTURE":"265008","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"16898","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"56417:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["265009","265010","265011","265012"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 L \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 L \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 L \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 L \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"4500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"56417:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"56417:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u0430\u043c\u0438\u0434","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"56417:39","XML_ID":"16898-2701","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"56417:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"20229","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"56417:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"56417:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"56417:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["240305","240306","240307","240308"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/muzhskaya_odezhda\/muzhskie_dzhempery\/dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-2701\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/muzhskaya_odezhda\/muzhskie_dzhempery\/dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-2701\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"56417","~ID":"56417","CODE":"dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-2701","~CODE":"dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-shokolad-16898-2701","EXTERNAL_ID":"16898-2701","~EXTERNAL_ID":"16898-2701","IBLOCK_SECTION_ID":"62","~IBLOCK_SECTION_ID":"62","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/846\/387_580_2\/8463bb927b571dbd0596a59046a1bf64.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2a5\/387_580_2\/2a5918b2b150a448476dd49f756c8aee.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/533\/387_580_2\/533b0e363b3f1beb69760927eba55342.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d05\/387_580_2\/d0575b312c66da60a79f83b3bf117e07.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b48\/387_580_2\/b48c14c680f4babe1052281f227dadc4.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/846\/8463bb927b571dbd0596a59046a1bf64.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/2a5\/2a5918b2b150a448476dd49f756c8aee.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/533\/533b0e363b3f1beb69760927eba55342.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/d05\/d0575b312c66da60a79f83b3bf117e07.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/b48\/b48c14c680f4babe1052281f227dadc4.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/846\/80_115_2\/8463bb927b571dbd0596a59046a1bf64.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2a5\/80_115_2\/2a5918b2b150a448476dd49f756c8aee.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/533\/80_115_2\/533b0e363b3f1beb69760927eba55342.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d05\/80_115_2\/d0575b312c66da60a79f83b3bf117e07.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b48\/80_115_2\/b48c14c680f4babe1052281f227dadc4.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/539\/539d661588fa04af10b9134175712604.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/846\/80_115_2\/8463bb927b571dbd0596a59046a1bf64.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"207":{"ID":"62063","XML_ID":"159697"},"209":{"ID":"62064","XML_ID":"159696"},"216":{"ID":"62065","XML_ID":"159698"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u044b: \u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 L \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u0430\u043c\u0438\u0434","title":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u044b: \u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 L \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"86311","~ID":"86311","XML_ID":"16898","~XML_ID":"16898","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86311:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86311:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["47997","47998","47999","48000"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["47997","47998","47999","48000"]},"BASKET_COUNT":0}