{"FLAG_PROPS":{"Italy":{"ID":"159297","CODE":"odezhdaizitalii","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"Italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"159297:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"made-italy","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"672","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"159297:76","SORT":"500"}},"ITEM":{"ID":"56413","NAME":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0441\u0432.\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 XXL \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","PREVIEW_PICTURE":"264945","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"16899","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"56413:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["264946","264947","264948","264949"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0441\u0432.\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 XXL \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0441\u0432.\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 XXL \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0441\u0432.\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 XXL \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437","\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0441\u0432.\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 XXL \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"4500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"56413:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"56413:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u0430\u043c\u0438\u0434","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"56413:39","XML_ID":"16899-3084","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"56413:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"20216","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"56413:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"56413:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"56413:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["240255","240256","240257","240258"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/muzhskaya_odezhda\/muzhskie_dzhempery\/dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-seryy-16899-3084\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/muzhskaya_odezhda\/muzhskie_dzhempery\/dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-seryy-16899-3084\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"56413","~ID":"56413","CODE":"dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-seryy-16899-3084","~CODE":"dzhemper-muzhskoy-art-s133-kruglyy-vyrez-seryy-16899-3084","EXTERNAL_ID":"16899-3084","~EXTERNAL_ID":"16899-3084","IBLOCK_SECTION_ID":"62","~IBLOCK_SECTION_ID":"62","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a1b\/387_580_2\/a1bf0e13df2f8c8fc759d4eadb3729a7.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4b7\/387_580_2\/4b78730593747a8529ca90b9c28f05fd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e7c\/387_580_2\/e7ce33bc90fa28c42c4cb3093cf0fa25.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/761\/387_580_2\/7618229b0893ada24882f19f6e17c327.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/24f\/387_580_2\/24f70d329789691fcc66d9a73f029da3.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/a1b\/a1bf0e13df2f8c8fc759d4eadb3729a7.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/4b7\/4b78730593747a8529ca90b9c28f05fd.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/e7c\/e7ce33bc90fa28c42c4cb3093cf0fa25.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/761\/7618229b0893ada24882f19f6e17c327.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/24f\/24f70d329789691fcc66d9a73f029da3.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a1b\/80_115_2\/a1bf0e13df2f8c8fc759d4eadb3729a7.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4b7\/80_115_2\/4b78730593747a8529ca90b9c28f05fd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e7c\/80_115_2\/e7ce33bc90fa28c42c4cb3093cf0fa25.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/761\/80_115_2\/7618229b0893ada24882f19f6e17c327.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/24f\/80_115_2\/24f70d329789691fcc66d9a73f029da3.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/4b0\/4b079d4d9623e1fb15c6d66bbf107704.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a1b\/80_115_2\/a1bf0e13df2f8c8fc759d4eadb3729a7.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"209":{"ID":"62049","XML_ID":"159683"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u044b: \u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0441\u0432.\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 XXL \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u0430\u043c\u0438\u0434","title":"\u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u044b: \u0414\u0436\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440 \u043c\u0443\u0436 \u0410\u0420\u0422 S133 \u0441\u0432.\u0441\u0435\u0440\u044b\u0439 XXL \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u044b\u0439 \u0432\u044b\u0440\u0435\u0437"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"86309","~ID":"86309","XML_ID":"16899","~XML_ID":"16899","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86309:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"86309:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","207","209","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["47989","47990","47991","47992"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["47989","47990","47991","47992"]},"BASKET_COUNT":0}