{"ITEM":{"ID":"55991","NAME":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3","PREVIEW_PICTURE":"249804","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"2224","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"55991:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["249805","249806","249807","249808","249809","249810","249811"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0428\u0430\u0440\u043c-3"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"4900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"55991:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"55991:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"55991:39","XML_ID":"2224-4060\/1743\/6990","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"55991:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"55991:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"55991:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"55991:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["228246","228247","228248","228249","228250","228251","228252"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/bryuki-sharm-3-2224-406017436990\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/bryuki-sharm-3-2224-406017436990\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"55991","~ID":"55991","CODE":"bryuki-sharm-3-2224-406017436990","~CODE":"bryuki-sharm-3-2224-406017436990","EXTERNAL_ID":"2224-4060\/1743\/6990","~EXTERNAL_ID":"2224-4060\/1743\/6990","IBLOCK_SECTION_ID":"56","~IBLOCK_SECTION_ID":"56","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d8f\/387_580_2\/d8fff8ae33873dace2c19580f9e2ea64.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/daa\/387_580_2\/daa599dc18cfab93b6ca61eff2d92548.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9a5\/387_580_2\/9a5fd57b1131723b5c1820034c5971f6.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ff3\/387_580_2\/ff3c9fc59e54aea5d1f9b733fecfecd2.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/6d2\/387_580_2\/6d23b6b4fc8ddf146998c9ab5c1bb089.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2a3\/387_580_2\/2a3c0833b6eaaee27fe403021cf566cd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/094\/387_580_2\/094355959c05a869a23b512bb9e0608f.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5a2\/387_580_2\/5a25bb5637f2eb5ee30ba66339febbb8.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/d8f\/d8fff8ae33873dace2c19580f9e2ea64.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/daa\/daa599dc18cfab93b6ca61eff2d92548.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/9a5\/9a5fd57b1131723b5c1820034c5971f6.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/ff3\/ff3c9fc59e54aea5d1f9b733fecfecd2.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/6d2\/6d23b6b4fc8ddf146998c9ab5c1bb089.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/2a3\/2a3c0833b6eaaee27fe403021cf566cd.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/094\/094355959c05a869a23b512bb9e0608f.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/5a2\/5a25bb5637f2eb5ee30ba66339febbb8.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d8f\/80_115_2\/d8fff8ae33873dace2c19580f9e2ea64.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/daa\/80_115_2\/daa599dc18cfab93b6ca61eff2d92548.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9a5\/80_115_2\/9a5fd57b1131723b5c1820034c5971f6.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ff3\/80_115_2\/ff3c9fc59e54aea5d1f9b733fecfecd2.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/6d2\/80_115_2\/6d23b6b4fc8ddf146998c9ab5c1bb089.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2a3\/80_115_2\/2a3c0833b6eaaee27fe403021cf566cd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/094\/80_115_2\/094355959c05a869a23b512bb9e0608f.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5a2\/80_115_2\/5a25bb5637f2eb5ee30ba66339febbb8.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"SIZES":{"99":{"ID":"60362","XML_ID":"144015"},"120":{"ID":"60363","XML_ID":"144016"},"155":{"ID":"60364","XML_ID":"144017"},"207":{"ID":"60365","XML_ID":"144013"},"209":{"ID":"60366","XML_ID":"144012"},"216":{"ID":"60367","XML_ID":"144014"}}},"MAIN_ITEM":{"ID":"85986","~ID":"85986","XML_ID":"2224","~XML_ID":"2224","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"85986:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"85986:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","120","155","249","207","209","212","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["99","120","155","249","207","209","212","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["46709","46710","46711","46712","46713","46714","46715","46716"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["46709","46710","46711","46712","46713","46714","46715","46716"]},"BASKET_COUNT":4}