{"FLAG_PROPS":{"NEW":{"ID":"158607","CODE":"novinka","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"NEW","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"158607:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"new","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"669","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"158607:76","SORT":"500"},"PREMIUM":{"ID":"175780","CODE":"premium","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE":"PREMIUM","PROPERTY_ITEM_FLAG_TEXT_VALUE_ID":"175780:75","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE":"sale","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_ENUM_ID":"668","PROPERTY_ITEM_FLAG_COLOR_VALUE_ID":"175780:76","SORT":"500"}},"ITEM":{"ID":"202252","NAME":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442-\u0441\u043c\u043e\u043a\u0438\u043d\u0433 \u0410\u043b\u0438\u0437\u043e\u043d","PREVIEW_PICTURE":"300597","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"19654","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"202252:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["300598","300599","300601","300602","300603","300604","300605"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"23000","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"202252:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"202252:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"202252:39","XML_ID":"19654-12302\/12326\/6683","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"202252:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"202252:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"202252:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"202252:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["330847","330848","330851","330852","330853","330854","330855"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"23 000","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_zhakety\/zhaket_smoking_alizon_19654_12302_12326_6683\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_zhakety\/zhaket_smoking_alizon_19654_12302_12326_6683\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"202252","~ID":"202252","CODE":"zhaket_smoking_alizon_19654_12302_12326_6683","~CODE":"zhaket_smoking_alizon_19654_12302_12326_6683","EXTERNAL_ID":"19654-12302\/12326\/6683","~EXTERNAL_ID":"19654-12302\/12326\/6683","IBLOCK_SECTION_ID":"145","~IBLOCK_SECTION_ID":"145","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/0d5\/387_580_2\/0d5fd0637430dedc4a1a3b7ae59322af.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/957\/387_580_2\/9579d8ff404a6db8362e65ce69d875ae.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b16\/387_580_2\/b16c9b6b75de3f0c660f5b6399d0693f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2d9\/387_580_2\/2d9156241b91cf47c0e4af966404c918.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b58\/387_580_2\/b58435261454eee0207a94150bd5f389.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/28a\/387_580_2\/28a249f08f26b0e0a8b8fc2c6ff99dc4.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/aa6\/387_580_2\/aa6cee697e0e6e6183efc02a5fbd6803.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4df\/387_580_2\/4df609c041351e6761400fb95d236dd0.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/0d5\/0d5fd0637430dedc4a1a3b7ae59322af.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/957\/9579d8ff404a6db8362e65ce69d875ae.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/b16\/b16c9b6b75de3f0c660f5b6399d0693f.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/2d9\/2d9156241b91cf47c0e4af966404c918.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/b58\/b58435261454eee0207a94150bd5f389.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/28a\/28a249f08f26b0e0a8b8fc2c6ff99dc4.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/aa6\/aa6cee697e0e6e6183efc02a5fbd6803.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/4df\/4df609c041351e6761400fb95d236dd0.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/0d5\/80_115_2\/0d5fd0637430dedc4a1a3b7ae59322af.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/957\/80_115_2\/9579d8ff404a6db8362e65ce69d875ae.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b16\/80_115_2\/b16c9b6b75de3f0c660f5b6399d0693f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2d9\/80_115_2\/2d9156241b91cf47c0e4af966404c918.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b58\/80_115_2\/b58435261454eee0207a94150bd5f389.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/28a\/80_115_2\/28a249f08f26b0e0a8b8fc2c6ff99dc4.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/aa6\/80_115_2\/aa6cee697e0e6e6183efc02a5fbd6803.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4df\/80_115_2\/4df609c041351e6761400fb95d236dd0.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"SIZES":{"207":{"ID":"202277","XML_ID":"177576"},"209":{"ID":"202278","XML_ID":"177575"},"212":{"ID":"202279","XML_ID":"177357"},"216":{"ID":"202280","XML_ID":"177577"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b: \u0416\u0430\u043a\u0435\u0442-\u0441\u043c\u043e\u043a\u0438\u043d\u0433 \u0410\u043b\u0438\u0437\u043e\u043d \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b: \u0416\u0430\u043a\u0435\u0442-\u0441\u043c\u043e\u043a\u0438\u043d\u0433 \u0410\u043b\u0438\u0437\u043e\u043d"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"202316","~ID":"202316","XML_ID":"19654","~XML_ID":"19654","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"202316:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"202316:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["109875","109876","109877","109878"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["109875","109876","109877","109878"]},"BASKET_COUNT":1}