{"ITEM":{"ID":"193410","NAME":"\u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u0411\u0435\u043b\u043b\u0430","PREVIEW_PICTURE":"294055","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"19150","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"193410:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["294056","294285","294286","294057","294058","294059","294060"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"6500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"193410:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"193410:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"193410:39","XML_ID":"19150-7604","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"193410:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"193410:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"193410:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"193410:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["315907","315908","315909","315910","315911","316342","316343"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"6 500","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_topy\/mayka_bella_19150_7604\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_topy\/mayka_bella_19150_7604\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"193410","~ID":"193410","CODE":"mayka_bella_19150_7604","~CODE":"mayka_bella_19150_7604","EXTERNAL_ID":"19150-7604","~EXTERNAL_ID":"19150-7604","IBLOCK_SECTION_ID":"138","~IBLOCK_SECTION_ID":"138","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e04\/387_580_2\/e043b2d5e9723e12ba10d7a5a4bd0f4c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/283\/387_580_2\/2836fab51098b71631e6115015271423.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ee6\/387_580_2\/ee68c0d414f74bd36e08ee45f52f2d43.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/958\/387_580_2\/958024bc903f4b1f16936fd5339aec34.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/017\/387_580_2\/017ea5c1dfc0df2abc717627c77435be.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/176\/387_580_2\/176cca59eadf7f558a2bed8daf5ec606.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fa4\/387_580_2\/fa47093c298f2b8e70a42a3a42588696.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5c3\/387_580_2\/5c373617a915e760803cca0e45f36f56.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/e04\/e043b2d5e9723e12ba10d7a5a4bd0f4c.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/283\/2836fab51098b71631e6115015271423.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/ee6\/ee68c0d414f74bd36e08ee45f52f2d43.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/958\/958024bc903f4b1f16936fd5339aec34.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/017\/017ea5c1dfc0df2abc717627c77435be.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/176\/176cca59eadf7f558a2bed8daf5ec606.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/fa4\/fa47093c298f2b8e70a42a3a42588696.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/5c3\/5c373617a915e760803cca0e45f36f56.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e04\/80_115_2\/e043b2d5e9723e12ba10d7a5a4bd0f4c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/283\/80_115_2\/2836fab51098b71631e6115015271423.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ee6\/80_115_2\/ee68c0d414f74bd36e08ee45f52f2d43.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/958\/80_115_2\/958024bc903f4b1f16936fd5339aec34.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/017\/80_115_2\/017ea5c1dfc0df2abc717627c77435be.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/176\/80_115_2\/176cca59eadf7f558a2bed8daf5ec606.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fa4\/80_115_2\/fa47093c298f2b8e70a42a3a42588696.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5c3\/80_115_2\/5c373617a915e760803cca0e45f36f56.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"SIZES":{"99":{"ID":"193417","XML_ID":"174563"},"120":{"ID":"193418","XML_ID":"174564"},"207":{"ID":"193419","XML_ID":"174555"},"209":{"ID":"193420","XML_ID":"174554"},"216":{"ID":"193422","XML_ID":"173897"},"218":{"ID":"193423","XML_ID":"174088"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0422\u043e\u043f\u044b: \u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u0411\u0435\u043b\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u0422\u043e\u043f\u044b: \u041c\u0430\u0439\u043a\u0430 \u0411\u0435\u043b\u043b\u0430"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"193440","~ID":"193440","XML_ID":"19150","~XML_ID":"19150","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"193440:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"193440:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["218","212","209","207","216","99","120"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["218","212","209","207","216","99","120"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["105344","105345","105346","105347","105348","105349","105350"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["105344","105345","105346","105347","105348","105349","105350"]},"BASKET_COUNT":5}