{"ITEM":{"ID":"193199","NAME":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0427\u0435\u0439\u0437","PREVIEW_PICTURE":"292882","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"19125","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"193199:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["292883","292884","292885","292886","292887","292888"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"7900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"193199:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"193199:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"\u0422\u0440\u0438\u043a\u043e\u0442\u0430\u0436 90% \u0445\u043b\u043e\u043f\u043e\u043a 6% \u043f\/\u044d 4% \u044d\u043b\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"193199:39","XML_ID":"19125-12108\/12107","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"193199:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"293431","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"193199:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"193199:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"193199:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["313553","313554","313555","313556","313557","313558"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"7 900","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/bryuki_cheyz_19125_12108_12107\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/bryuki_cheyz_19125_12108_12107\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"193199","~ID":"193199","CODE":"bryuki_cheyz_19125_12108_12107","~CODE":"bryuki_cheyz_19125_12108_12107","EXTERNAL_ID":"19125-12108\/12107","~EXTERNAL_ID":"19125-12108\/12107","IBLOCK_SECTION_ID":"56","~IBLOCK_SECTION_ID":"56","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d5c\/387_580_2\/d5c7d02c2e77356656ac63507c6a4bb0.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c8d\/387_580_2\/c8d3ae95e7e609a04835898156e04c65.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/aea\/387_580_2\/aeadc7e7004eeea7683b6d75eb468838.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a3b\/387_580_2\/a3b560c95fee57ab3761ae7a8baa3580.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/297\/387_580_2\/297fde87d1291f923aa4b7d86e4a5712.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/96e\/387_580_2\/96e6df8b6ef9acf833d041b765e1c66a.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/24d\/387_580_2\/24da78654105acc6ec6d2f155fed3abb.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/d5c\/d5c7d02c2e77356656ac63507c6a4bb0.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/c8d\/c8d3ae95e7e609a04835898156e04c65.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/aea\/aeadc7e7004eeea7683b6d75eb468838.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/a3b\/a3b560c95fee57ab3761ae7a8baa3580.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/297\/297fde87d1291f923aa4b7d86e4a5712.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/96e\/96e6df8b6ef9acf833d041b765e1c66a.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/24d\/24da78654105acc6ec6d2f155fed3abb.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d5c\/80_115_2\/d5c7d02c2e77356656ac63507c6a4bb0.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c8d\/80_115_2\/c8d3ae95e7e609a04835898156e04c65.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/aea\/80_115_2\/aeadc7e7004eeea7683b6d75eb468838.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a3b\/80_115_2\/a3b560c95fee57ab3761ae7a8baa3580.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/297\/80_115_2\/297fde87d1291f923aa4b7d86e4a5712.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/96e\/80_115_2\/96e6df8b6ef9acf833d041b765e1c66a.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/24d\/80_115_2\/24da78654105acc6ec6d2f155fed3abb.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/28f\/28f5bc9b211dc8607a9b7fc5684b1b6d.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d5c\/80_115_2\/d5c7d02c2e77356656ac63507c6a4bb0.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"725":{"ID":"193211","XML_ID":"174430"},"496":{"ID":"193212","XML_ID":"174431"},"724":{"ID":"193213","XML_ID":"174146"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0427\u0435\u0439\u0437 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 \u0422\u0440\u0438\u043a\u043e\u0442\u0430\u0436 90% \u0445\u043b\u043e\u043f\u043e\u043a 6% \u043f\/\u044d 4% \u044d\u043b\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d","title":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u0427\u0435\u0439\u0437"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"193250","~ID":"193250","XML_ID":"19125","~XML_ID":"19125","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"193250:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"193250:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["105114","105115","105116"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["105114","105115","105116"]},"BASKET_COUNT":1}