{"ITEM":{"ID":"192208","NAME":"\u0411\u043b\u0443\u0437\u0430 \u0421\u0435\u0432\u0438\u043b\u044c\u044f","PREVIEW_PICTURE":"292187","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"19005","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"192208:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["292188","292189","292190","292191","292192"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"8900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"192208:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"192208:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"192208:39","XML_ID":"19005-8459","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"192208:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"292805","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"192208:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"192208:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"192208:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["311936","311937","311938","311939","311940"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"8 900","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bluzki\/bluza_sevilya_19005_8459\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bluzki\/bluza_sevilya_19005_8459\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"192208","~ID":"192208","CODE":"bluza_sevilya_19005_8459","~CODE":"bluza_sevilya_19005_8459","EXTERNAL_ID":"19005-8459","~EXTERNAL_ID":"19005-8459","IBLOCK_SECTION_ID":"55","~IBLOCK_SECTION_ID":"55","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/797\/387_580_2\/797b12f93ec86ce5f5d7911f3b67ee79.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/434\/387_580_2\/43444753a1650920073da6e78782bbbe.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/dc8\/387_580_2\/dc87c6836ea1b0247cbed720ae79392e.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/dee\/387_580_2\/deef595bbb6c3daa4bf631eda777478b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/8be\/387_580_2\/8be9dc5525bd279e8dfc52a50aaad877.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5f9\/387_580_2\/5f914f536da8bf9d1b24d946fe427c53.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/797\/797b12f93ec86ce5f5d7911f3b67ee79.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/434\/43444753a1650920073da6e78782bbbe.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/dc8\/dc87c6836ea1b0247cbed720ae79392e.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/dee\/deef595bbb6c3daa4bf631eda777478b.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/8be\/8be9dc5525bd279e8dfc52a50aaad877.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/5f9\/5f914f536da8bf9d1b24d946fe427c53.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/797\/80_115_2\/797b12f93ec86ce5f5d7911f3b67ee79.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/434\/80_115_2\/43444753a1650920073da6e78782bbbe.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/dc8\/80_115_2\/dc87c6836ea1b0247cbed720ae79392e.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/dee\/80_115_2\/deef595bbb6c3daa4bf631eda777478b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/8be\/80_115_2\/8be9dc5525bd279e8dfc52a50aaad877.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5f9\/80_115_2\/5f914f536da8bf9d1b24d946fe427c53.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/856\/8564d15b6ebdc881ad07dbe02458ee8d.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/797\/80_115_2\/797b12f93ec86ce5f5d7911f3b67ee79.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0411\u043b\u0443\u0437\u043a\u0438: \u0411\u043b\u0443\u0437\u0430 \u0421\u0435\u0432\u0438\u043b\u044c\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u0411\u043b\u0443\u0437\u043a\u0438: \u0411\u043b\u0443\u0437\u0430 \u0421\u0435\u0432\u0438\u043b\u044c\u044f"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"192216","~ID":"192216","XML_ID":"19005","~XML_ID":"19005","PROPERTY_RATING_VALUE":"5","~PROPERTY_RATING_VALUE":"5","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"192216:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"192216:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["103985","103986","103987"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["103985","103986","103987"]}}