{"ITEM":{"ID":"191848","NAME":"\u042e\u0431\u043a\u0430-\u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u042d\u0432\u0430","PREVIEW_PICTURE":"291148","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"18859","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"191848:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["291149","291150","291151","291019","291020","291152","291153"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"9500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"191848:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"191848:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"191848:39","XML_ID":"18859-8949","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"191848:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"291690","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"191848:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"191848:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"191848:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["309520","309521","309522","309523","309786","309787","309788"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"9 500","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/yubka_bryuki_eva_18859_8949\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/yubka_bryuki_eva_18859_8949\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"191848","~ID":"191848","CODE":"yubka_bryuki_eva_18859_8949","~CODE":"yubka_bryuki_eva_18859_8949","EXTERNAL_ID":"18859-8949","~EXTERNAL_ID":"18859-8949","IBLOCK_SECTION_ID":"56","~IBLOCK_SECTION_ID":"56","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/94f\/387_580_2\/94f1d8fe6923db7e3a9b91d199a25bc3.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9c8\/387_580_2\/9c84a7ff812e3859bf6003abe3e7ede8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fbe\/387_580_2\/fbed33ff23c0da61649a81b7e1b4babc.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/178\/387_580_2\/178b4f1eeb97d648ee7932d4649d000b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/967\/387_580_2\/967cf5a4d2f787b5de8e4acfdb52f8d3.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/94d\/387_580_2\/94dd3acaaf3a84730b4b72f676681510.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e6b\/387_580_2\/e6b41208bb38781db6737e56e1bfd498.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/969\/387_580_2\/96932cf8d7aabd053448afebd3d9024b.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/94f\/94f1d8fe6923db7e3a9b91d199a25bc3.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/9c8\/9c84a7ff812e3859bf6003abe3e7ede8.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/fbe\/fbed33ff23c0da61649a81b7e1b4babc.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/178\/178b4f1eeb97d648ee7932d4649d000b.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/967\/967cf5a4d2f787b5de8e4acfdb52f8d3.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/94d\/94dd3acaaf3a84730b4b72f676681510.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/e6b\/e6b41208bb38781db6737e56e1bfd498.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/969\/96932cf8d7aabd053448afebd3d9024b.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/94f\/80_115_2\/94f1d8fe6923db7e3a9b91d199a25bc3.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9c8\/80_115_2\/9c84a7ff812e3859bf6003abe3e7ede8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fbe\/80_115_2\/fbed33ff23c0da61649a81b7e1b4babc.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/178\/80_115_2\/178b4f1eeb97d648ee7932d4649d000b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/967\/80_115_2\/967cf5a4d2f787b5de8e4acfdb52f8d3.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/94d\/80_115_2\/94dd3acaaf3a84730b4b72f676681510.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e6b\/80_115_2\/e6b41208bb38781db6737e56e1bfd498.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/969\/80_115_2\/96932cf8d7aabd053448afebd3d9024b.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/55a\/55a851a1a89973a82148661fdc5a5a3e.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/94f\/80_115_2\/94f1d8fe6923db7e3a9b91d199a25bc3.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"725":{"ID":"191852","XML_ID":"173641"},"496":{"ID":"191853","XML_ID":"173642"},"724":{"ID":"191854","XML_ID":"173640"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430-\u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u042d\u0432\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430-\u0431\u0440\u044e\u043a\u0438 \u042d\u0432\u0430"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"190121","~ID":"190121","XML_ID":"18859","~XML_ID":"18859","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"190121:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"190121:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["102377","102378","102379"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["102377","102378","102379"]},"BASKET_COUNT":0}