{"ITEM":{"ID":"190424","NAME":"\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0421\u0430\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430","PREVIEW_PICTURE":"289445","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"18879","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"190424:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["289446","289447","289448"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"6900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"190424:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"190424:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"190424:39","XML_ID":"18879-7650","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"190424:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"190424:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"190424:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"190424:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["306112","306113","306114"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"6 900","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_samanta_18879_7650\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_samanta_18879_7650\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"190424","~ID":"190424","CODE":"yubka_samanta_18879_7650","~CODE":"yubka_samanta_18879_7650","EXTERNAL_ID":"18879-7650","~EXTERNAL_ID":"18879-7650","IBLOCK_SECTION_ID":"57","~IBLOCK_SECTION_ID":"57","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/382\/387_580_2\/3828855504496ed0f7fe2ab012f76103.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f79\/387_580_2\/f798d876a87b4320ce0a58c79468662b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b38\/387_580_2\/b388a52418ff6a81bc144a22a079c973.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/94d\/387_580_2\/94d71b70a9d2f3157a6ec1b6418d1706.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/382\/3828855504496ed0f7fe2ab012f76103.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/f79\/f798d876a87b4320ce0a58c79468662b.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/b38\/b388a52418ff6a81bc144a22a079c973.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/94d\/94d71b70a9d2f3157a6ec1b6418d1706.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/382\/80_115_2\/3828855504496ed0f7fe2ab012f76103.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f79\/80_115_2\/f798d876a87b4320ce0a58c79468662b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b38\/80_115_2\/b388a52418ff6a81bc144a22a079c973.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/94d\/80_115_2\/94d71b70a9d2f3157a6ec1b6418d1706.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u0421\u0430\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u0421\u0430\u043c\u0430\u043d\u0442\u0430"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"190453","~ID":"190453","XML_ID":"18879","~XML_ID":"18879","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"190453:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"190453:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["102601","102602","102603","102604"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["102601","102602","102603","102604"]}}