{"ITEM":{"ID":"190217","NAME":"\u0411\u043b\u0443\u0437\u0430 \u0412\u0435\u043d\u0435\u0446\u0438\u044f","PREVIEW_PICTURE":"294228","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"18417","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"190217:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["294229","294230","294231","290796","290530","290531","290532","290533","290534","290535","294232","294233","294234"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","","","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"10500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"190217:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"190217:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"190217:39","XML_ID":"18417-8855","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"190217:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"294687","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"190217:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"190217:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"190217:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["308381","308382","308383","308384","308385","308386","308952","316204","316205","316206","316207","316208","316209"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"10 500","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bluzki\/bluza_veneciya_18417_8855\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bluzki\/bluza_veneciya_18417_8855\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"190217","~ID":"190217","CODE":"bluza_veneciya_18417_8855","~CODE":"bluza_veneciya_18417_8855","EXTERNAL_ID":"18417-8855","~EXTERNAL_ID":"18417-8855","IBLOCK_SECTION_ID":"55","~IBLOCK_SECTION_ID":"55","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c3f\/387_580_2\/c3f1362e12f267d76ab4daa063fec638.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/955\/387_580_2\/9554edefb4a5013461eb0c5ae8c1db19.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/045\/387_580_2\/04557be8da77126cc7a4ec6181bd84b7.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/8d9\/387_580_2\/8d9c3f0d2523511648654ef49f95de6c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/64d\/387_580_2\/64d707a079e5ba6bf8004fbc6ab8f721.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2b0\/387_580_2\/2b08a7b829abdfab7427e75d97dc8ebf.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1db\/387_580_2\/1db20505ff01f52efec16ab1f5a48fe5.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ac5\/387_580_2\/ac5f023bc3b7bc1aaf19dd897238f4f8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1ab\/387_580_2\/1ab6e8b9a1b1a6c2c3d23f651c7e84a5.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ca5\/387_580_2\/ca5abf5771584c7209f4a03c21da2654.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ea0\/387_580_2\/ea08d82cf97df16253918adf6c583158.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f2e\/387_580_2\/f2e7bdb867175d7444d2cc8449d9090c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e17\/387_580_2\/e17f1d23a5166f992d44b7a2d31b8bba.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a9d\/387_580_2\/a9d27430a5a124819937b0beb89c1f68.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/c3f\/c3f1362e12f267d76ab4daa063fec638.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/955\/9554edefb4a5013461eb0c5ae8c1db19.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/045\/04557be8da77126cc7a4ec6181bd84b7.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/8d9\/8d9c3f0d2523511648654ef49f95de6c.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/64d\/64d707a079e5ba6bf8004fbc6ab8f721.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/2b0\/2b08a7b829abdfab7427e75d97dc8ebf.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/1db\/1db20505ff01f52efec16ab1f5a48fe5.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/ac5\/ac5f023bc3b7bc1aaf19dd897238f4f8.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/1ab\/1ab6e8b9a1b1a6c2c3d23f651c7e84a5.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/ca5\/ca5abf5771584c7209f4a03c21da2654.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/ea0\/ea08d82cf97df16253918adf6c583158.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/f2e\/f2e7bdb867175d7444d2cc8449d9090c.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/e17\/e17f1d23a5166f992d44b7a2d31b8bba.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/a9d\/a9d27430a5a124819937b0beb89c1f68.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c3f\/80_115_2\/c3f1362e12f267d76ab4daa063fec638.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/955\/80_115_2\/9554edefb4a5013461eb0c5ae8c1db19.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/045\/80_115_2\/04557be8da77126cc7a4ec6181bd84b7.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/8d9\/80_115_2\/8d9c3f0d2523511648654ef49f95de6c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/64d\/80_115_2\/64d707a079e5ba6bf8004fbc6ab8f721.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/2b0\/80_115_2\/2b08a7b829abdfab7427e75d97dc8ebf.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1db\/80_115_2\/1db20505ff01f52efec16ab1f5a48fe5.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ac5\/80_115_2\/ac5f023bc3b7bc1aaf19dd897238f4f8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1ab\/80_115_2\/1ab6e8b9a1b1a6c2c3d23f651c7e84a5.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ca5\/80_115_2\/ca5abf5771584c7209f4a03c21da2654.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ea0\/80_115_2\/ea08d82cf97df16253918adf6c583158.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f2e\/80_115_2\/f2e7bdb867175d7444d2cc8449d9090c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e17\/80_115_2\/e17f1d23a5166f992d44b7a2d31b8bba.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a9d\/80_115_2\/a9d27430a5a124819937b0beb89c1f68.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/aae\/aae50666a52b9f0ce7f5a8b739765d69.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c3f\/80_115_2\/c3f1362e12f267d76ab4daa063fec638.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"496":{"ID":"190219","XML_ID":"172603"},"724":{"ID":"190220","XML_ID":"172554"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0411\u043b\u0443\u0437\u043a\u0438: \u0411\u043b\u0443\u0437\u0430 \u0412\u0435\u043d\u0435\u0446\u0438\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u0411\u043b\u0443\u0437\u043a\u0438: \u0411\u043b\u0443\u0437\u0430 \u0412\u0435\u043d\u0435\u0446\u0438\u044f"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"185964","~ID":"185964","XML_ID":"18417","~XML_ID":"18417","PROPERTY_RATING_VALUE":"5","~PROPERTY_RATING_VALUE":"5","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"185964:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"185964:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["724","725","496"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["98118","98119","98120"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["98118","98119","98120"]},"BASKET_COUNT":4}