{"ITEM":{"ID":"188634","NAME":"\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041a\u0430\u043c\u0438\u043b\u043b\u0430","PREVIEW_PICTURE":"287312","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"18716","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"188634:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["287313","287314","287315","288654","288655","288656","287316","287317","287318"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"11900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"188634:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"188634:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"70% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 30% \u043f\/\u0430, \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 100% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"188634:39","XML_ID":"18716-8799\/8885","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"188634:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"287706","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"188634:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"188634:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"188634:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["301274","301275","301276","301277","301278","301279","303095","303096","303939"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"11 900","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_kamilla_18716_8799_8885\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_kamilla_18716_8799_8885\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"188634","~ID":"188634","CODE":"yubka_kamilla_18716_8799_8885","~CODE":"yubka_kamilla_18716_8799_8885","EXTERNAL_ID":"18716-8799\/8885","~EXTERNAL_ID":"18716-8799\/8885","IBLOCK_SECTION_ID":"57","~IBLOCK_SECTION_ID":"57","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d5a\/387_580_2\/d5a9a06e89f3181931eb03ee819e1333.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7c6\/387_580_2\/7c63df9217ed478c4aa0503fb31c224a.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c9e\/387_580_2\/c9e9cc6f99c14d84adac086673115d4c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/16e\/387_580_2\/16eeabafaab0fa48e32069781e98ba66.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ee2\/387_580_2\/ee2a0a8c872980385f59d619845fac92.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fea\/387_580_2\/feaa0a6bdfd8788b4dc64eb40bc6ab1b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fa3\/387_580_2\/fa31fd924fc865e5bb8db3e2fbaf6842.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c19\/387_580_2\/c19f6475222f1e2f237b97a188addfbd.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/eec\/387_580_2\/eec677c7326ac9a5a18548dd69002681.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9a3\/387_580_2\/9a3a128fea80d972934dab83a494e498.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/d5a\/d5a9a06e89f3181931eb03ee819e1333.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/7c6\/7c63df9217ed478c4aa0503fb31c224a.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/c9e\/c9e9cc6f99c14d84adac086673115d4c.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/16e\/16eeabafaab0fa48e32069781e98ba66.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/ee2\/ee2a0a8c872980385f59d619845fac92.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/fea\/feaa0a6bdfd8788b4dc64eb40bc6ab1b.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/fa3\/fa31fd924fc865e5bb8db3e2fbaf6842.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/c19\/c19f6475222f1e2f237b97a188addfbd.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/eec\/eec677c7326ac9a5a18548dd69002681.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/9a3\/9a3a128fea80d972934dab83a494e498.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d5a\/80_115_2\/d5a9a06e89f3181931eb03ee819e1333.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7c6\/80_115_2\/7c63df9217ed478c4aa0503fb31c224a.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c9e\/80_115_2\/c9e9cc6f99c14d84adac086673115d4c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/16e\/80_115_2\/16eeabafaab0fa48e32069781e98ba66.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ee2\/80_115_2\/ee2a0a8c872980385f59d619845fac92.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fea\/80_115_2\/feaa0a6bdfd8788b4dc64eb40bc6ab1b.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fa3\/80_115_2\/fa31fd924fc865e5bb8db3e2fbaf6842.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c19\/80_115_2\/c19f6475222f1e2f237b97a188addfbd.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/eec\/80_115_2\/eec677c7326ac9a5a18548dd69002681.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9a3\/80_115_2\/9a3a128fea80d972934dab83a494e498.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/83e\/83e7495b368579a0b33cb7af5f101057.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d5a\/80_115_2\/d5a9a06e89f3181931eb03ee819e1333.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"99":{"ID":"188642","XML_ID":"171989"},"207":{"ID":"188643","XML_ID":"171987"},"209":{"ID":"188644","XML_ID":"171986"},"212":{"ID":"188645","XML_ID":"171985"},"216":{"ID":"188646","XML_ID":"171988"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u041a\u0430\u043c\u0438\u043b\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 70% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 30% \u043f\/\u0430, \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 100% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430","title":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u041a\u0430\u043c\u0438\u043b\u043b\u0430"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"188649","~ID":"188649","XML_ID":"18716","~XML_ID":"18716","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"188649:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"188649:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["101012","101013","101014","101015","101016"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["101012","101013","101014","101015","101016"]},"BASKET_COUNT":11}