{"ITEM":{"ID":"186971","NAME":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442 \u0420\u0435\u043d\u0438","PREVIEW_PICTURE":"285631","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"18385","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"186971:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["285632","285633","285634","285635","285636","285637","285638"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"10500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"186971:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"186971:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"186971:39","XML_ID":"18385-8759","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"186971:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"285708","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"186971:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"186971:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"186971:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["297533","297534","297535","297536","297537","297538","297539"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_zhakety\/zhaket_reni_18385_8759\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_zhakety\/zhaket_reni_18385_8759\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"186971","~ID":"186971","CODE":"zhaket_reni_18385_8759","~CODE":"zhaket_reni_18385_8759","EXTERNAL_ID":"18385-8759","~EXTERNAL_ID":"18385-8759","IBLOCK_SECTION_ID":"145","~IBLOCK_SECTION_ID":"145","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/bb0\/387_580_2\/bb026af0176220c90934b306427d6f6f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9c3\/387_580_2\/9c3d069fd58081606f33cfdb421fcac8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/31d\/387_580_2\/31d9814bf1089b9a30048a38b3cd527d.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d96\/387_580_2\/d96e71fb6b00e6c3fb2fa37424638cfa.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d97\/387_580_2\/d97c12a643b179614ab5b03bb6059d61.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a6b\/387_580_2\/a6b4091980e63c6a93357e3a81f04d7a.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f01\/387_580_2\/f0113eb06adbcd9d940b920c82b3423c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a21\/387_580_2\/a2114fb43656311800362b029a5a551c.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/bb0\/bb026af0176220c90934b306427d6f6f.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/9c3\/9c3d069fd58081606f33cfdb421fcac8.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/31d\/31d9814bf1089b9a30048a38b3cd527d.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/d96\/d96e71fb6b00e6c3fb2fa37424638cfa.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/d97\/d97c12a643b179614ab5b03bb6059d61.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/a6b\/a6b4091980e63c6a93357e3a81f04d7a.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/f01\/f0113eb06adbcd9d940b920c82b3423c.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/a21\/a2114fb43656311800362b029a5a551c.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/bb0\/80_115_2\/bb026af0176220c90934b306427d6f6f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/9c3\/80_115_2\/9c3d069fd58081606f33cfdb421fcac8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/31d\/80_115_2\/31d9814bf1089b9a30048a38b3cd527d.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d96\/80_115_2\/d96e71fb6b00e6c3fb2fa37424638cfa.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d97\/80_115_2\/d97c12a643b179614ab5b03bb6059d61.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a6b\/80_115_2\/a6b4091980e63c6a93357e3a81f04d7a.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f01\/80_115_2\/f0113eb06adbcd9d940b920c82b3423c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a21\/80_115_2\/a2114fb43656311800362b029a5a551c.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/169\/16985f2a5f89337bd340014948056545.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/bb0\/80_115_2\/bb026af0176220c90934b306427d6f6f.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"207":{"ID":"186984","XML_ID":"171099"},"209":{"ID":"186985","XML_ID":"171098"},"212":{"ID":"186986","XML_ID":"171052"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b: \u0416\u0430\u043a\u0435\u0442 \u0420\u0435\u043d\u0438 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b: \u0416\u0430\u043a\u0435\u0442 \u0420\u0435\u043d\u0438"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"185632","~ID":"185632","XML_ID":"18385","~XML_ID":"18385","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"185632:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"185632:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["97808","97809","97810","97811"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["97808","97809","97810","97811"]},"BASKET_COUNT":1}