{"ITEM":{"ID":"183463","NAME":"\u041a\u044e\u043b\u043e\u0442\u044b \u0414\u0435\u0431\u0440\u0430","PREVIEW_PICTURE":"282426","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"18239","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"183463:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["282427","282428","282891","282892","282893","282429","282430","282431","282432","282433","282434"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"11500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"183463:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"183463:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u044d\u0441\u0442\u0435\u0440","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"183463:39","XML_ID":"18239-8498\/3081","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"183463:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"282472","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"183463:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"183463:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"183463:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["277218","277219","277220","277221","277222","277223","277224","277225","288604","288605","288606"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"11 500","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/kyuloty_debra_18239_8498_3081\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/kyuloty_debra_18239_8498_3081\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"183463","~ID":"183463","CODE":"kyuloty_debra_18239_8498_3081","~CODE":"kyuloty_debra_18239_8498_3081","EXTERNAL_ID":"18239-8498\/3081","~EXTERNAL_ID":"18239-8498\/3081","IBLOCK_SECTION_ID":"56","~IBLOCK_SECTION_ID":"56","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ce2\/387_580_2\/ce2f820e77b8174f54808168f21a9c0d.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/794\/387_580_2\/794e068786623460f9ad392ae19dace5.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b29\/387_580_2\/b292ef921a458437761905d5c97c4ca9.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/274\/387_580_2\/274f06423a015e9b760171f68e06f93c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/095\/387_580_2\/0952d863065af2b6f6d5cba37cb1a687.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/27e\/387_580_2\/27e8aced56ae3882cf3674577f22cd7f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4b7\/387_580_2\/4b76a4941c5f212837b1b696d4edb7c8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/710\/387_580_2\/7105129c820a508e64b4a9900bd29c56.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/63c\/387_580_2\/63c9b1ba96e1d0278784e8e6eba738f1.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/903\/387_580_2\/903dfa229dfd0b6f8084cc22875823f4.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e21\/387_580_2\/e21e1094a72d3cf80361b46ef5b1ec13.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/525\/387_580_2\/525a052c7190dc1dcbeb584f2da5a9e4.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/ce2\/ce2f820e77b8174f54808168f21a9c0d.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/794\/794e068786623460f9ad392ae19dace5.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/b29\/b292ef921a458437761905d5c97c4ca9.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/274\/274f06423a015e9b760171f68e06f93c.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/095\/0952d863065af2b6f6d5cba37cb1a687.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/27e\/27e8aced56ae3882cf3674577f22cd7f.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/4b7\/4b76a4941c5f212837b1b696d4edb7c8.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/710\/7105129c820a508e64b4a9900bd29c56.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/63c\/63c9b1ba96e1d0278784e8e6eba738f1.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/903\/903dfa229dfd0b6f8084cc22875823f4.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/e21\/e21e1094a72d3cf80361b46ef5b1ec13.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/525\/525a052c7190dc1dcbeb584f2da5a9e4.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ce2\/80_115_2\/ce2f820e77b8174f54808168f21a9c0d.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/794\/80_115_2\/794e068786623460f9ad392ae19dace5.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/b29\/80_115_2\/b292ef921a458437761905d5c97c4ca9.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/274\/80_115_2\/274f06423a015e9b760171f68e06f93c.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/095\/80_115_2\/0952d863065af2b6f6d5cba37cb1a687.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/27e\/80_115_2\/27e8aced56ae3882cf3674577f22cd7f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4b7\/80_115_2\/4b76a4941c5f212837b1b696d4edb7c8.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/710\/80_115_2\/7105129c820a508e64b4a9900bd29c56.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/63c\/80_115_2\/63c9b1ba96e1d0278784e8e6eba738f1.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/903\/80_115_2\/903dfa229dfd0b6f8084cc22875823f4.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e21\/80_115_2\/e21e1094a72d3cf80361b46ef5b1ec13.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/525\/80_115_2\/525a052c7190dc1dcbeb584f2da5a9e4.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/771\/771fb87c88d1d3b2f96dafa1f54b0e79.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ce2\/80_115_2\/ce2f820e77b8174f54808168f21a9c0d.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"99":{"ID":"183484","XML_ID":"168752"},"207":{"ID":"183485","XML_ID":"169081"},"209":{"ID":"183486","XML_ID":"169057"},"216":{"ID":"183488","XML_ID":"169058"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u041a\u044e\u043b\u043e\u0442\u044b \u0414\u0435\u0431\u0440\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 80% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 20% \u043f\u043e\u043b\u0438\u044d\u0441\u0442\u0435\u0440","title":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u041a\u044e\u043b\u043e\u0442\u044b \u0414\u0435\u0431\u0440\u0430"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"183538","~ID":"183538","XML_ID":"18239","~XML_ID":"18239","PROPERTY_RATING_VALUE":null,"~PROPERTY_RATING_VALUE":null,"PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"183538:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"183538:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["96209","96210","96211","96212","96213"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["96209","96210","96211","96212","96213"]},"BASKET_COUNT":6}