{"ITEM":{"ID":"181448","NAME":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442 \u0421\u043a\u0430\u0439","PREVIEW_PICTURE":"281244","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"18047","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"181448:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["281245","281246","281247","281865","281866","281248","281249","281250","281251"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["","","","","","","","",""],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"10900","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"181448:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"181448:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"70% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 30% \u043f\/\u0430, \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 100% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"181448:39","XML_ID":"18047-8311\/8524","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"181448:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"281696","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"181448:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"181448:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"181448:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["256128","256129","256130","256131","256769","256770","256771","257842","257843"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"10 900","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_zhakety\/zhaket_skay_18047_8311_8524\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/zhenskie_zhakety\/zhaket_skay_18047_8311_8524\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"181448","~ID":"181448","CODE":"zhaket_skay_18047_8311_8524","~CODE":"zhaket_skay_18047_8311_8524","EXTERNAL_ID":"18047-8311\/8524","~EXTERNAL_ID":"18047-8311\/8524","IBLOCK_SECTION_ID":"145","~IBLOCK_SECTION_ID":"145","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ce1\/387_580_2\/ce1e37f423e7b4b83fa2f890eda969d7.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e04\/387_580_2\/e0455adbbc14619e1e1c9805a80f9ce2.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/071\/387_580_2\/0717d2f86abbb1d70bf048d6c338e897.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c1c\/387_580_2\/c1c1922f46f5a4b563f0522865da3229.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ee0\/387_580_2\/ee03b7014e7534401b315b184cc4b889.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/818\/387_580_2\/8180bf6b74d47b8bd1cd7af6fe4daa76.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/404\/387_580_2\/4044edee1ccc8849d6f044c0ed40596f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/515\/387_580_2\/515042e5fc5048fb0587a47726f75b44.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/428\/387_580_2\/4285f5ba7b0eff9a9559455d51eb12da.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f12\/387_580_2\/f125ebf53d7cf90e302ef3396711e2e4.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/ce1\/ce1e37f423e7b4b83fa2f890eda969d7.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/e04\/e0455adbbc14619e1e1c9805a80f9ce2.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/071\/0717d2f86abbb1d70bf048d6c338e897.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/c1c\/c1c1922f46f5a4b563f0522865da3229.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/ee0\/ee03b7014e7534401b315b184cc4b889.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/818\/8180bf6b74d47b8bd1cd7af6fe4daa76.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/404\/4044edee1ccc8849d6f044c0ed40596f.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/515\/515042e5fc5048fb0587a47726f75b44.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/428\/4285f5ba7b0eff9a9559455d51eb12da.JPG"},{"src":"\/upload\/iblock\/f12\/f125ebf53d7cf90e302ef3396711e2e4.JPG"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ce1\/80_115_2\/ce1e37f423e7b4b83fa2f890eda969d7.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e04\/80_115_2\/e0455adbbc14619e1e1c9805a80f9ce2.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/071\/80_115_2\/0717d2f86abbb1d70bf048d6c338e897.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/c1c\/80_115_2\/c1c1922f46f5a4b563f0522865da3229.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ee0\/80_115_2\/ee03b7014e7534401b315b184cc4b889.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/818\/80_115_2\/8180bf6b74d47b8bd1cd7af6fe4daa76.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/404\/80_115_2\/4044edee1ccc8849d6f044c0ed40596f.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/515\/80_115_2\/515042e5fc5048fb0587a47726f75b44.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/428\/80_115_2\/4285f5ba7b0eff9a9559455d51eb12da.JPG","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/f12\/80_115_2\/f125ebf53d7cf90e302ef3396711e2e4.JPG","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/265\/265afe45dcbea9d4ca5fa5f16a17cc6b.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/ce1\/80_115_2\/ce1e37f423e7b4b83fa2f890eda969d7.JPG","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"99":{"ID":"181485","XML_ID":"165512"},"207":{"ID":"181486","XML_ID":"165511"},"209":{"ID":"181487","XML_ID":"165588"},"212":{"ID":"181488","XML_ID":"165158"},"216":{"ID":"181489","XML_ID":"165269"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b: \u0416\u0430\u043a\u0435\u0442 \u0421\u043a\u0430\u0439 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 70% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c 30% \u043f\/\u0430, \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 100% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430","title":"\u0416\u0430\u043a\u0435\u0442\u044b: \u0416\u0430\u043a\u0435\u0442 \u0421\u043a\u0430\u0439"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"181502","~ID":"181502","XML_ID":"18047","~XML_ID":"18047","PROPERTY_RATING_VALUE":"5","~PROPERTY_RATING_VALUE":"5","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"181502:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"181502:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99","120"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99","120"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["96056","96057","96058","96059","96060","96061"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["96056","96057","96058","96059","96060","96061"]},"BASKET_COUNT":2}