{"ITEM":{"ID":"171495","NAME":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430","PREVIEW_PICTURE":"269606","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"17444","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"171495:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["269607","269608","269609","269610","269611"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430","\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"7500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"171495:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"171495:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"68% \u0445\u043b\u043e\u043f\u043e\u043a 30% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 2% \u044d\u043b\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"171495:39","XML_ID":"17444-8318\/7832","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"171495:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"274968","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"171495:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"171495:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"171495:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["244030","244031","244032","244033","244034"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/bryuki_luiza_17444_8318_7832\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/bryuki_zhenskie\/bryuki_luiza_17444_8318_7832\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"171495","~ID":"171495","CODE":"bryuki_luiza_17444_8318_7832","~CODE":"bryuki_luiza_17444_8318_7832","EXTERNAL_ID":"17444-8318\/7832","~EXTERNAL_ID":"17444-8318\/7832","IBLOCK_SECTION_ID":"56","~IBLOCK_SECTION_ID":"56","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7c1\/387_580_2\/7c10c3f6e324f72b2bf7490844b93f29.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/dca\/387_580_2\/dca7497f028d3e11cffc3123c50f4e6b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/669\/387_580_2\/6690405c6c28d0db11282c93c4d761e5.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/615\/387_580_2\/615485307c3f84f09e88136c32aae679.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4a9\/387_580_2\/4a97430b97b76e4a0b9213ac53e34eab.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/211\/387_580_2\/211084355a943b31db739d681ac80be9.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/7c1\/7c10c3f6e324f72b2bf7490844b93f29.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/dca\/dca7497f028d3e11cffc3123c50f4e6b.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/669\/6690405c6c28d0db11282c93c4d761e5.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/615\/615485307c3f84f09e88136c32aae679.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/4a9\/4a97430b97b76e4a0b9213ac53e34eab.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/211\/211084355a943b31db739d681ac80be9.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7c1\/80_115_2\/7c10c3f6e324f72b2bf7490844b93f29.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/dca\/80_115_2\/dca7497f028d3e11cffc3123c50f4e6b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/669\/80_115_2\/6690405c6c28d0db11282c93c4d761e5.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/615\/80_115_2\/615485307c3f84f09e88136c32aae679.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/4a9\/80_115_2\/4a97430b97b76e4a0b9213ac53e34eab.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/211\/80_115_2\/211084355a943b31db739d681ac80be9.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/58b\/58b2046370f4e11f26d9caf735b9dbce.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/7c1\/80_115_2\/7c10c3f6e324f72b2bf7490844b93f29.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"207":{"ID":"171530","XML_ID":"164218"},"209":{"ID":"171531","XML_ID":"164217"},"212":{"ID":"171532","XML_ID":"164216"},"216":{"ID":"171533","XML_ID":"164219"},"218":{"ID":"171534","XML_ID":"164215"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430 \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 68% \u0445\u043b\u043e\u043f\u043e\u043a 30% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430 2% \u044d\u043b\u0430\u0441\u0442\u0430\u043d","title":"\u0411\u0440\u044e\u043a\u0438: \u0411\u0440\u044e\u043a\u0438 \u041b\u0443\u0438\u0437\u0430"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"171406","~ID":"171406","XML_ID":"17444","~XML_ID":"17444","PROPERTY_RATING_VALUE":"4.2","~PROPERTY_RATING_VALUE":"4.2","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"171406:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"171406:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["218","212","209","207","216"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["218","212","209","207","216"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["87836","87837","87838","87839","87840"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["87836","87837","87838","87839","87840"]},"BASKET_COUNT":4}