{"ITEM":{"ID":"156546","NAME":"\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f","PREVIEW_PICTURE":"267382","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"17222","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"156546:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["267383","267384","267385","267386","267387","267388"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"4200","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"156546:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"156546:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u043b\u0435\u043d","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"156546:39","XML_ID":"17222-8165","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"156546:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"25007","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"156546:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"156546:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"156546:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["242243","242244","242245","242246","242247","242248"],"DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_teziya_17222_8165\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_teziya_17222_8165\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"156546","~ID":"156546","CODE":"yubka_teziya_17222_8165","~CODE":"yubka_teziya_17222_8165","EXTERNAL_ID":"17222-8165","~EXTERNAL_ID":"17222-8165","IBLOCK_SECTION_ID":"57","~IBLOCK_SECTION_ID":"57","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fbb\/387_580_2\/fbb370c264b3d68d3f04cc08f0f6a28a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/715\/387_580_2\/7152c3e736c857115dd4f892f39e6bbd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5a2\/387_580_2\/5a2fecdbfb31fbedb99b06727706abbc.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d67\/387_580_2\/d677bc30bb20d1e99c4a816d0913a0f9.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/76b\/387_580_2\/76b99f31a1c2babb2247995eccbd3305.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1e4\/387_580_2\/1e4269575e6b456c183ff8aa8207167b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e91\/387_580_2\/e914112a1abb76cf4bf010f8eeb8c3e5.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/fbb\/fbb370c264b3d68d3f04cc08f0f6a28a.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/715\/7152c3e736c857115dd4f892f39e6bbd.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/5a2\/5a2fecdbfb31fbedb99b06727706abbc.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/d67\/d677bc30bb20d1e99c4a816d0913a0f9.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/76b\/76b99f31a1c2babb2247995eccbd3305.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/1e4\/1e4269575e6b456c183ff8aa8207167b.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/e91\/e914112a1abb76cf4bf010f8eeb8c3e5.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fbb\/80_115_2\/fbb370c264b3d68d3f04cc08f0f6a28a.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/715\/80_115_2\/7152c3e736c857115dd4f892f39e6bbd.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/5a2\/80_115_2\/5a2fecdbfb31fbedb99b06727706abbc.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/d67\/80_115_2\/d677bc30bb20d1e99c4a816d0913a0f9.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/76b\/80_115_2\/76b99f31a1c2babb2247995eccbd3305.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1e4\/80_115_2\/1e4269575e6b456c183ff8aa8207167b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/e91\/80_115_2\/e914112a1abb76cf4bf010f8eeb8c3e5.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/acb\/acbe62daa815001032638a05977815ab.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fbb\/80_115_2\/fbb370c264b3d68d3f04cc08f0f6a28a.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"207":{"ID":"158086","XML_ID":"162419"},"209":{"ID":"158087","XML_ID":"162418"},"212":{"ID":"158088","XML_ID":"162004"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u043b\u0435\u043d","title":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u0422\u0435\u0437\u0438\u044f"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"158379","~ID":"158379","XML_ID":"17222","~XML_ID":"17222","PROPERTY_RATING_VALUE":"3.5","~PROPERTY_RATING_VALUE":"3.5","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"158379:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"158379:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["218","212","209","207","216","99"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["218","212","209","207","216","99"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["78139","78140","78141","78142","78143","78144"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["78139","78140","78141","78142","78143","78144"]},"BASKET_COUNT":1}