{"ITEM":{"ID":"156543","NAME":"\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f","PREVIEW_PICTURE":"267003","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE":"17097","PROPERTY_COMMON_ID_VALUE_ID":"156543:36","PROPERTY_MORE_PHOTO_VALUE":["267004","267005","267006","267007","267008","267009","267010"],"PROPERTY_MORE_PHOTO_DESCRIPTION":["\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f","\u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE":"6500","PROPERTY_MINIMUM_PRICE_VALUE_ID":"156543:42","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE":"0","PROPERTY_OLD_PRICE_VALUE_ID":"156543:45","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE":"100% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 100% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430","PROPERTY_MATERIAL_NAME_VALUE_ID":"156543:39","XML_ID":"17097-8039\/7832","PROPERTY_BRAND_REF_VALUE":null,"PROPERTY_BRAND_REF_ENUM_ID":null,"PROPERTY_BRAND_REF_VALUE_ID":"156543:5","PROPERTY_VIDEO_VALUE":"25079","PROPERTY_VIDEO_VALUE_ID":"156543:185","PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE":null,"PROPERTY_VIDEO_SCR_VALUE_ID":"156543:187","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE":"0","PROPERTY_DISC_PERCENT_VALUE_ID":"156543:67","PROPERTY_MORE_PHOTO_PROPERTY_VALUE_ID":["241927","241928","241929","241930","241931","241932","241933"],"PROPERTY_MINIMUM_PRICE_LABEL":"6 500","PROPERTY_OLD_PRICE_LABEL":"0","PROPERTY_DIF_PRICE_LABEL":"0","DETAIL_PAGE_URL":{"DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_leontiya_17097_8039_7832\/","~DETAIL_PAGE_URL":"\/catalog\/zhenskaya_odezhda\/yubki\/yubka_leontiya_17097_8039_7832\/","LANG_DIR":"\/","~LANG_DIR":"\/","ID":"156543","~ID":"156543","CODE":"yubka_leontiya_17097_8039_7832","~CODE":"yubka_leontiya_17097_8039_7832","EXTERNAL_ID":"17097-8039\/7832","~EXTERNAL_ID":"17097-8039\/7832","IBLOCK_SECTION_ID":"57","~IBLOCK_SECTION_ID":"57","IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","~IBLOCK_TYPE_ID":"catalog","IBLOCK_ID":"2","~IBLOCK_ID":"2","IBLOCK_CODE":"clothes","~IBLOCK_CODE":"clothes","IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","~IBLOCK_EXTERNAL_ID":"clothes_s1","LID":"s1","~LID":"s1"},"PICTURE":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1c2\/387_580_2\/1c2d20c0b0fcf9536f5d9ae697b11857.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/767\/387_580_2\/76700e79c786373a960ad303c69084cb.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/db6\/387_580_2\/db698667ac196e8b810a67eea9ce8fe8.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a47\/387_580_2\/a47e6eb511baf658abd31e16acc9c2ee.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/6cb\/387_580_2\/6cb4df0e97bce4057166c7fed6af2f7b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fd4\/387_580_2\/fd48c5069872b7eb4fcd8f65213d4291.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1d8\/387_580_2\/1d8ea4c088aee18543ef1d5c7199a5d0.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/29f\/387_580_2\/29fbd3e3c877825f332884a1bc15386b.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"PICTURE_BIG":[{"src":"\/upload\/iblock\/1c2\/1c2d20c0b0fcf9536f5d9ae697b11857.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/767\/76700e79c786373a960ad303c69084cb.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/db6\/db698667ac196e8b810a67eea9ce8fe8.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/a47\/a47e6eb511baf658abd31e16acc9c2ee.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/6cb\/6cb4df0e97bce4057166c7fed6af2f7b.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/fd4\/fd48c5069872b7eb4fcd8f65213d4291.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/1d8\/1d8ea4c088aee18543ef1d5c7199a5d0.jpg"},{"src":"\/upload\/iblock\/29f\/29fbd3e3c877825f332884a1bc15386b.jpg"}],"PICTURE_MIN":[{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1c2\/80_115_2\/1c2d20c0b0fcf9536f5d9ae697b11857.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/767\/80_115_2\/76700e79c786373a960ad303c69084cb.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/db6\/80_115_2\/db698667ac196e8b810a67eea9ce8fe8.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/a47\/80_115_2\/a47e6eb511baf658abd31e16acc9c2ee.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/6cb\/80_115_2\/6cb4df0e97bce4057166c7fed6af2f7b.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/fd4\/80_115_2\/fd48c5069872b7eb4fcd8f65213d4291.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1d8\/80_115_2\/1d8ea4c088aee18543ef1d5c7199a5d0.jpg","width":0,"height":0,"size":null},{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/29f\/80_115_2\/29fbd3e3c877825f332884a1bc15386b.jpg","width":0,"height":0,"size":null}],"VIDEO":{"MP4":"\/upload\/iblock\/ef1\/ef14c21669900446893205a68847a031.mp4","POSTER":{"src":"\/upload\/resize_cache\/iblock\/1c2\/80_115_2\/1c2d20c0b0fcf9536f5d9ae697b11857.jpg","width":0,"height":0,"size":null}},"SIZES":{"99":{"ID":"158067","XML_ID":"161566"},"120":{"ID":"158068","XML_ID":"161567"}},"PICTURE_META_DATA":{"alt":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f \u0432 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0435 100% \u0448\u0435\u0440\u0441\u0442\u044c, \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 100% \u0432\u0438\u0441\u043a\u043e\u0437\u0430","title":"\u042e\u0431\u043a\u0438: \u042e\u0431\u043a\u0430 \u041b\u0435\u043e\u043d\u0442\u0438\u044f"}},"MAIN_ITEM":{"ID":"158376","~ID":"158376","XML_ID":"17097","~XML_ID":"17097","PROPERTY_RATING_VALUE":"5","~PROPERTY_RATING_VALUE":"5","PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"158376:94","~PROPERTY_RATING_VALUE_ID":"158376:94","PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99","120"],"~PROPERTY_SIZES_VALUE":["212","209","207","216","99","120"],"PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":["","","","","",""],"~PROPERTY_SIZES_DESCRIPTION":[null,null,null,null,null,null],"PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["78068","78069","78070","78071","78072","78073"],"~PROPERTY_SIZES_PROPERTY_VALUE_ID":["78068","78069","78070","78071","78072","78073"]},"BASKET_COUNT":5}